Lidské emoce mění tvar DNA

18.01.2013 20:49

Výňatek z knihy „Matrix - božský zdroj“ od Gregga Bradena - popis pokusu číslo 3:
Ačkoli vliv emocí na zdraví člověka a na imunitní systém uznávají duchovní tradice po celém světě, byl jen zřídka zachycen způsobem, z nějž by měl běžný člověk užitek.

V roce 1991 vznikla organizace Institute of HeartMath, která má specifický cíl: prozkoumat vliv pocitů na naše tělo a roli, již mohou tyto emoce hrát. HeartMath se rozhodla zaměřit výzkum na místo, kde v těle postoje a emoce vznikají – na lidské srdce. Průkopnická práce jejich badatelů byla hojně publikována v prestižních časopisech a citována ve vědeckých studiích.

Jedním z nejvýznamnějších výsledků oznámených HeartMath bylo prokázání energetického pole prstencovitého tvaru, které obklopuje srdce a sahá až mimo tělo. Toto pole elektromagnetické energie se nachází v takzvaném toroidním uspořádání a jeho průměr dosahuje jeden a půl až dva a půl metru. Ačkoli kolem srdce není tělní aura či prána popsaná ve starodávných sanskrtských textech, může přesto projevovat energii, jež v této oblasti začíná.

Jakmile badatelé z HeartMath toto pole objevili, položili si otázku, zda uvnitř něj může docházet k přenosu ještě jiné, dosud neobjevené energie. Aby svou teorii vyzkoušeli, rozhodli se podrobit testu vliv lidských emocí na DNA, představující samu podstatu života.

Při pokusech, prováděných v letech 1992-1995, byla neprve do skleněné kádinky oddělena lidská DNA a následně vystavena intenzivnímu pocitu, známému jako koherentní emoce. Tento psychologický stav může být podle vedoucích výzkumu Glena Reina a Rollina McCratyho záměrně vyvolán „použitím speciálně navržených duševních a emočních sebeovládajících technik, zahrnujících záměrné zklidnění mysli, přenesení vědomí do oblasti srdce a zaměření se na pozitivní emoce“. Vědci provedli sérii zkoušek, do nichž zahrnuli pět lidí vyškolených v používání koherentní emoce. K dispozici měli speciální technologie, které analyzovaly DNA jak po chemické, tak po vizuální stránce, a byli tedy schopni odhalit veškeré proběhnuvší změny.

Výsledky pokusu byly nevyvratitelné a o jejich důsledcích nešlo pochybovat. Závěr zněl: Lidská emoce změnila tvar DNA. Účastníci pokusu byli schopni ovlivnit molekuly DNA v kádince, aniž by se vzorku DNA fyzicky dotkli nebo učinili cokoli jiného kromě toho, že si v těle vyvolali konkrétní pocity.

V prvním pokusu, v němž figurovala pouze jedna osoba, bylo výsledků dosaženo kombinací „soustředěné vůle, bezpodmínečné lásky a specifické představy molekuly DNA“. Jak řekl jeden z badatelů, „pokusy odhalily, že rozdílné prostředky mají na molekuly DNA odlišný vliv a jsou příčinou jejich stažení či naopak roztažení“. Je jasné, že důsledky těchto zjištění přesahují hranice všeho, co tradiční věda dosud dovolovala přijmout.

Byli jsme zvyklí věřit, že stav DNA v našem těle je daný. V souladu se současným názorem se okamžikem narození jedná o pevně stanovený „příděl“ – „co jednou dostaneme, to máme“. Naše DNA se v reakci na cokoli, co děláme, nemění (výjimkou je působení drog, chemikálií a elektrických polí). Tento pokus nám však ukazuje, že pravda je tomuto tvrzení na hony vzdálená.

Poznámka: Institute of HeartMath byl založen v roce 1991 jako nezisková výzkumná organizace „zajišťující škálu jedinečných služeb, výrobků a technologií ke zvýšení výkonu, produktivity, zdraví a duševní pohody za významného snížení stresu“. Více info na www.heartmath.com.

Zdroj: kniha „Matrix - božský zdroj“, Gregg Braden (nakladatelství Metafora).

 

 

Zpět

© 2012-2023 Syrová-strava.cz - všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode