Fantomový efekt DNA: Lidská DNA a její vliv na náš svět

18.01.2013 20:52

Výňatek z knihy „Matrix - božský zdroj“ od Gregga Bradena:
„Poponin a Garjajev navrhli svůj průkopnický pokus, aby otestovali chování DNA vůči částicím světla (fotonům), tedy kvantovému "materiálu", z nějž je náš svět utvořen. Nejprve ze speciálně navrženého válce odstranili veškerý vzduch a vytvořili v něm vakuum. Pojem „vakuum“ v tradičním pojetí znamená, že nádoba je prázdná, avšak vědci věděli, že i když je všechen vzduch pryč, uvnitř přece jen něco zůstalo - fotony.

Díky přesně sestrojenému zařízení, které částice dokázalo rozpoznat, mohli zjišťovat jejich polohu ve válci. Chtěli zjistit, zda budou roztroušeny po celém válci, nebo se shromáždí u skleněných stěn, anebo seskupí na dně nádoby. Výsledek je zpočátku vůbec nepřekvapil: fotony byly rozmístěny zcela neuspořádaně. Jinými slovy, částice byly po celé nádobě - právě to Poponin a jeho tým čekali.

V další části experimentu byly do uzavřeného válce spolu s fotony umístěny vzorky lidské DNA. A v přítomnosti DNA udělaly světelné částice něco, co nikdo nečekal. Přítomnost živého materiálu způsobila, že již nezůstaly roztroušeny jako předtím, nýbrž se uspořádaly jinak. Bylo jasné, že DNA fotony přímo ovlivňuje, jako by je neviditelnou silou seskupovala do pravidelných formací. Jedná se o důležitou skutečnost, neboť principy klasické fyziky nenabízejí nic, na základě čeho by k tomuto jevu mohlo dojít. A přesto se v takto kontrolovaném prostředí podařilo pozorovat a zdokumentovat, že DNA - látka, z níž je stvořeno lidské tělo - má přímý vliv na kvantový materiál, z nějž je vytvořen náš svět.

Další překvapení přišlo, když DNA vyňali z nádoby. Vědci měli všechny důvody se domnívat, že se částice světla znovu vrátí do původního stavu, tzn. opět se roztrousí po celém válci. Na základě tradiční vědecké literatury (vycházející z Michelson-Morleyho pokusu, který je v knize popsán také) nebylo možno předpokládat, že by se mělo stát něco jiného. Místo toho však byli vědci svědky velice zvláštní události: fotony zůstaly uspořádány, jako by DNA byla stále ještě ve válci. Sám Poponin popsal chování světla jako "překvapivé a odporující naší intuici".

Poté, co překontrolovali zařízení a výsledky, byli Poponin a jeho kolegové postaveni před úkol najít pro to, co právě viděli, vysvětlení. Co ovlivňovalo částice světla, když byla DNA z válce odstraněna? Zanechala DNA něco ve válci, nějakou reziduální sílu, která se tam stále držela, i když byl fyzický materiál vyjmut? Nebo zde došlo k ještě záhadnějšímu jevu? Byly DNA a světelné částice na úrovni, kterou neznáme, stále spojeny, ačkoli byly fyzicky odděleny a nenacházely se ve stejném válci?

Ve shrnutí Poponin napsal, že byl spolu se svým týmem badatelů "přinucen přijmout pracovní hypotézu, že dochází k vybuzení nějaké nové struktury pole". Protože vše nasvědčovalo, že má úkaz přímou souvislost s přítomností živé látky, byl tento jev pojmenován "fantomovým efektem DNA". Poponinova nová struktura pole se překvapivě velmi podobá "zdroji", který Max Planck objevil o více než padesát let dříve a také jevům, o nichž se zmiňují starověké texty.

Shrnutí tohoto pokusu: Pokus je důležitý z mnoha důvodů. Tím nejzřejmějším asi je, že nám jasně ukazuje přímý vztah mezi DNA a energií, z níž je stvořen náš svět. Z tohoto působivého důkazu můžeme vyvodit mnoho závěrů, dva jsou však jisté:
1. Existuje druh energie, o níž jsme předtím nevěděli.
2. Buňky / DNA ovlivňují látku právě touto energií.


Pokus byl proveden v přísně kontrolovaných laboratorních podmínkách (zřejmě poprvé) a přinesl důkaz významného vztahu, o jehož existenci se zmiňují posvátné texty vzniklé před mnoha staletími. DNA změnila chování světelných částic - podstaty našeho světa.

Pokus tak potvrdil, že máme přímý vliv na svět kolem nás, právě tak, jak nám už dlouho sdělovaly posvátné staré knihy a duchovní texty.

Dopad tohoto pokusu je zcela reálný; nespadá ani do oblasti zbožných přání, ani do směru New Age. Fantomový efekt DNA ukazuje, že při správných podmínkách a s náležitým zařízením lze tento vztah zdokumentovat. Jakkoli je zmíněný pokus sám o sobě převratný a názorně dokazuje propojení života a hmoty, z kontextu následujících dvou pokusů (týkajících se vlivu emocí na DNA a jsou v knize popsány) vyplyne, že význam fantomového efektu DNA je daleko větší.“

Zdroj: kniha „Matrix - božský zdroj“, Gregg Braden (nakladatelství Metafora). Doporučuji přečíst knihu celou. 

 

 

Zpět

© 2012-2023 Syrová-strava.cz - všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode